Добре дошли!
”Този проект е реализиран по проект „Община Лом- НEKA е в услуга за Вас! /Община Лом – Нова, Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!/”, по договор № А09-31-34/12.06.2009 г., финансиран от Оперативна програма административен капацитет, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд Инвестиции в хората; и договор N: BG051PO002/08/3.1-02/08/3.1-02/17.06.2011-U-06 с “ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ТЕХНОЛОГИИ.” ЕООД по поръчка „Разработване и внедряване на софтуер. Създаване на единна информационна система. Обучение на служители”
Полезни връзки
Електронни услуги
покажи всички
Публични регистри покажи всички
Деловодна справка Вход за граждани