Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Относно[Filter]
Коментар[Filter]
Дата на завеждане[Filter]
Дата на приключване[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
РД- 83Заместване на 16.02 и 17.02.2012г 15.2.2012 г.20.2.2012 г. 
РД- 84Договор със земеделски производител 20.2.2012 г.21.2.2012 г. 
РД- 85Разполагане на маси за търговия 20.2.2012 г.21.2.2012 г. 
РД- 86Определение на категория 20.2.2012 г.21.2.2012 г. 
РД- 87чл.25, ал.2, т.5 от ЗПРК 20.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 88Постоянна експертноа комисия 20.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 89Назначаване на комисия 20.2.2012 г.28.3.2012 г. 
РД- 90Във връзка с чл. 39, ал.2 от ЗМСМА 20.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 91чл. 39, ал2 от ЗМСМА 20.2.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 92Извозване на ученици на 23.02.2012г 22.2.2012 г.12.4.2012 г. 
РД- 93Извозване на ученици на 23.02.2012г 22.2.2012 г.16.3.2012 г. 
РД- 94Назначаване комисия 23.2.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 95Промяна в състава на екипа за управление на проекта 24.2.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 96Назначаване на комисия 27.2.2012 г.02.3.2012 г. 
РД- 97Събиране и отчитане на МДТ 27.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 98Събиране и очитане на МДТ 27.2.2012 г.28.2.2012 г. 
РД- 99Извозване на ученици - Лом-Монтана 28.2.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 100Заместване на 29.02 и 01.03.2012г 28.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 101Изплащане на възнаграждения на обществените възпитатели 28.2.2012 г.31.8.2012 г. 
РД- 102Назначаване на комисия 28.2.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 103Издаване на електронен подпис 28.2.2012 г.23.3.2012 г. 
РД- 104Във връзка чл.101 от ЗОП 05.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 105назначаване на комисия приемане и предаване на служебна документация 05.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 106Формула за разпределение на бюджетните средства 05.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 107Ползване на тротоарно право 05.3.2012 г.12.3.2012 г. 
РД- 108Ползването на тротоарно право 05.3.2012 г.12.3.2012 г. 
РД- 109Ползване на тротоарно право 05.3.2012 г.12.3.2012 г. 
РД- 110Извършване на годишна проверка на регистратурата за класифицирана информация 06.3.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 111От 02.03.2012г- Б Борисов 06.3.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 112Извозване на ученици 06.3.2012 г.12.4.2012 г. 
РД- 113  06.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 114чл. 16, ал.3 от Наредбата за търговете 06.3.2012 г.28.6.2012 г. 
РД- 115Провеждане на еднодневна екскурзия 06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 116  06.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 117  06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 118Комисия 06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 119комисия 06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 120Закона за етажната собственост 06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 121Закона за етажната собственост 06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 122  06.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 123Сигнали за корупция 07.3.2012 г.29.6.2012 г. 
РД- 124Назначаване на комисия 07.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 125Заповед № 123/06.03.2012г 07.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 126  08.3.2012 г.23.3.2012 г. 
РД- 127Почистване на дигата на р.Лом от дървета и храсти. 08.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 128Извозване на ученици на 09.03.2012г 08.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 129Извозване на ученици на 10.03.2012г 08.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 130Извозване на ученици 09.3.2012 г.08.5.2015 г. 
РД- 131Извозване на ученици 09.3.2012 г.23.3.2012 г. 
РД- 132Извозване на ученици 09.3.2012 г.29.6.2012 г. 
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
12
13
14
Next
[Condition]Създай филтър